"Zarząd [...] postanawia zaproponować radzie nadzorczej spółki i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,00 zł na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2015 przeznaczona na dywidendę wynosi 33 418 193,00 zł" – czytamy w komunikacie.

Pozostałą część zysku w kwocie 90 687,58 zł zarząd proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Spółka odnotowała w 2015 r. 33,51 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 28,58 mln zł zysku rok wcześniej.

W ub.r. akcjonariusze Asseco Business Solutions zdecydowali o przeznaczeniu 28,41 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co dało wypłatę w wysokości 0,85 zł na akcję.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.