Eksport w styczniu 2016 r. wzrósł o 1,5% r/r do 13 883,1 mln euro, zaś import spadł o 0,3% r/r do 13 165,8 mln euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dodatnie saldo wyniosło 717,3 mln euro wobec 468 mln euro w analogicznym okresie ub. roku.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 15 163 mln USD, a import 14 374,6 mln USD (spadek odpowiednio o 8,9% i o 10,6%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 788,4 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 571,7 mln USD)" - czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 4,7% r/r i wyniósł 3 999,9 mln euro w styczniu b.r., zaś import w tym czasie wzrósł o 0,8% r/r do 2 961,5 mln euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Dodatnie saldo wyniosło 4 408,7 mln zł (1 134,3 mln USD, 1 038,4 mln euro) wobec 3 806,6 mln zł (1 072,4 mln USD, 881,8 mln euro) w analogicznym okresie ub. r." - czytamy w komunikacie.

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. o 0,9 pkt proc. i wyniósł 28,8%, a w imporcie zwiększył się o 0,2 pkt. proc i stanowił 22,4%.

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 88,6% (w tym UE 82%), a w imporcie - 65,7% (w tym UE 58,5%), wobec odpowiednio 86,6% (w tym UE 81,0%) i 63,8% (w tym UE 57,5%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"W styczniu 2015 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Szwecji, Włoch, Niemiec i Holandii, a importu – ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, Holandii i Chin. Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Rosją, Hiszpanią, Węgrami, Francją, Wielką Brytanią i Czechami, a importu – z Rosją, Wielką Brytanią, Czechami, Belgią, Włochami i Niemcami" - czytamy dalej w komunikacie.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 68,7% eksportu ogółem i 65,6% importu ogółem (wobec odpowiednio 68% i 65,5% w 2015 r.).

Eksport do Rosji

Eksport polskich towarów do Rosji odnotował spadek o 25,9% r/r do 363,4 mln USD w styczniu 2016 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczony w euro, polski eksport do Rosji spadł o 18,2% do 332,7 mln euro, podano w komunikacie.

Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu ze styczniem 2015 r. o 0,6 pkt proc. i wyniósł 2,4%, w imporcie był niższy o 0,9 pkt proc. i stanowił 7,2%, podał też GUS.

"W styczniu br., jak i w analogicznym okresie ubiegłego roku Ukraina zajmowała osiemnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste czwarte w imporcie" - czytamy dalej w komunikacie.

Udział Ukrainy w eksporcie obniżył się w porównaniu ze styczniem 2015 r. o 0,1 pkt proc. i wyniósł 1,2 %, natomiast w imporcie był wyższy o 0,1 pkt proc. i stanowił 0,9%.

>>> Czytaj też: Morgan Stanley podnosi prognozę PKB Polski. Będziemy więcej wydawać