Strata netto MOL wyniosła 256,55 mld HUF w 2015 r. wobec zysku rok wcześniejWarszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - MOL odnotował 256,55 mld HUF skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 4,08 mld HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem wyniosła 324,96 mld HUF wobec 50,87 mld HUF straty rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w całym 2015 r. spółka miała 256,6 mld HUF skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,1 mld HUF zysku rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 216 mld HUF wobec 40,08 mld HUF zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 4 189,58 mld HUF w 2015 r. wobec 4 893,21 mld HUF rok wcześniej.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 5 rafinerii). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)