"Członkowie PAN oraz członkowie PAU z satysfakcją przyjmują zapowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka o zwiększeniu wydatków na badania naukowe i szkolnictwo wyższe w budżecie państwa na rok 2024. Cieszą nas zapowiedzi 30 proc. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników naukowych i 20 proc. zwiększenia uposażeń pracowników nienaukowych. Z zadowoleniem odnotowujemy zapowiedź zwiększenia finansowania instytutów PAN o 180 mln zł" - napisali prezes Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) Jan Ostrowski i prezes Polskiej Akademii Nauk (PAN) Marek Konarzewski w stanowisku ws. zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w 2024 r., przesłanym w piątek PAP.

Prezesi obu instytucji zwracają też uwagę, że w zapowiedziach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "zabrakło konkretnych propozycji zwiększenia budżetu NCN, którego systematyczne obniżanie jest jednym z głównych zagrożeń dla rozwoju nauki w Polsce. Aktualny poziom sukcesu w konkursach NCN spadł poniżej 10 proc. Sprawia to, że wiele wartościowych projektów badawczych nie jest realizowanych, a włożony w ich przygotowanie wysiłek intelektualny ulega zmarnotrawieniu".

Chociaż co czwarty projekt

Reklama

Członkowie PAN oraz członkowie PAU apelują o zwiększenie budżetu NCN do poziomu umożliwiającego finansowanie 25 proc. rozpatrywanych projektów badawczych.

Decyzję o 30-proc. podwyżkach dla nauczycieli akademickich i 20-proc. dla pracowników administracyjnych na uczelniach rząd podjął w grudniu. Propozycję podwyżek pozytywnie zaopiniowała w styczniu sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Plan podwyżek nie dotyczy pracowników instytutów badawczych i PAN, która jednak dostała dodatkowe 180 mln zł.

Poprzednie władze ignorowały prośby

Dotacja podmiotowa i celowa dla Narodowego Centrum Nauki (NCN), przewidziana w budżecie na 2024 rok, wynosi 1 mld 440,6 mln.

W grudniowym liście do szefa resortu nauki przewodniczący Rady NCN prof. Robert Hasterok i dyrektor centrum prof. Krzysztof Jóźwiak przypomnieli, że "wysokość dotacji, jaką w tej chwili otrzymuje NCN, w żaden sposób nie odpowiada na zapotrzebowanie polskiego środowiska naukowego. Z powodu zamrożonego budżetu NCN w ostatnio rozstrzygniętym konkursie OPUS 25 finansowanie otrzymało tylko 8 proc. badaczek i badaczy starających się o granty. Po raz pierwszy w historii Centrum mogło sfinansować tak mało projektów. Wielomiesięczne apele do poprzednich władz publicznych o zwiększenie dotacji celowej NCN pozostały bez odzewu". (PAP)