Briju odnotowało 6,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,32 mln zł wobec 4,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 164,68 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 125,01 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 0,83 mln zł wobec 0,23 mln zł zysku rok wcześniej.

"Dynamiczny wzrost wyników to efekt lepszych rezultatów wypracowanych zarówno w segmencie surowców, jak i wyrobów jubilerskich. Ich przychody wzrosły o odpowiednio 30,1% i 79,9% r/r. Grupa poprawiła również wynik brutto ze sprzedaży, który w segmencie surowców wyniósł 8,2 mln zł, wobec 7,1 mln zł w ubiegłym roku. W segmencie wyrobów jubilerskich wynik brutto ze sprzedaży wyniósł 3,6 mln zł (wzrost z 1,5 mln zł w roku ubiegłym), co przełożyło się na 48,0% marży brutto, wobec 35,8% w zeszłym roku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Pomimo wysokiej bazy wypracowanej w zeszłym roku, rozpoczęliśmy 2016 r. od znaczącej poprawy wyników. Jest to efekt aktywnych działań w obu segmentach działalności. Szczególnymi sukcesami możemy się pochwalić w segmencie wyrobów jubilerskich, gdzie przychody wzrosły o 80%, a zysk brutto ze sprzedaży o 140%" - powiedział prezes Briju Przemysław Piotrowski, cytowany w komunikacie.

Briju specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji wysokiej jakości wyrobów jubilerskich ze złota, srebra oraz z kamieni szlachetnych i syntetycznych. Zajmuje się również handlem hurtowym w segmencie metali szlachetnych, głównie złota i srebra. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2014 r.

(ISBnews)