Moody's Investors Service przyznał tymczasowy rating na poziomie Baa3 dla euroobligacji, w związku z planowaną emisją przez Orlen Capital AB (publ), której gwarantem będzie PKN Orlen, podała spółka."Przeprowadzenie emisji euroobligacji planowane jest do końca drugiego kwartału 2016 roku. PKN Orlen S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB (publ)" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej Fitch Ratings przyznał tymczasowy rating BBB- dla planowanej emisji euroobligacji Orlen Capital AB.

W połowie maja rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji euroobligacji w ramach grupy kapitałowej Orlen. Emisję przeprowadzi spółka zależna Orlen Capital AB.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)