"Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA informuje, że w dniu 31 maja 2015 roku podjął decyzję o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu PGNiG przeznaczenia kwoty 1 062 000 000 zł z zysku netto za 2015 rok na wypłatę dywidendy. Oznacza to wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,18 zł" - czytamy w komunikacie.

Zarząd PGNiG ponadto zaproponował, aby: na dzień dywidendy ustanowić 20 lipca 2016 roku, na dzień wypłaty dywidendy ustanowić 2 sierpnia 2016 roku, podano także.

W 2015 r. spółka miała 2 134 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 823 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 36 464 mln zł w porównaniu z 34 304 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 1 472 mln zł wobec 1 895 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)