Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 5 953 774 szt.

"Jako dzień dywidendy ustalony został dzień 04 lipca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy ustalone zostały w następujący sposób:

- I transza w kwocie 1 488 443, 50 zł (tj. 0,25 zł/1 akcję), do wypłaty w dniu 22 lipca 2016 r.

- II transza w kwocie 1 488 443, 50 zł (tj. 0,25 zł/1 akcję), do wypłaty w dniu 23 września 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Podział wypłaty dywidendy uwzględnia akcje serii E, w ilości 111 222 szt., których emisja wynika z uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 2 grudnia 2014 r., a które zostaną wydane osobom uprawnionym przed dniem nabycia prawa do dywidendy, podano także.

Gekoplast specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Prowadzi działalność w takich segmentach rynku, jak: płyty z tworzyw sztucznych i opakowania z płyt, wyroby wtryskowe, wyroby rozdmuchowe, opakowania z tektury. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w lutym 2015 r.

(ISBnews)