Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Domem Kredytowym Notus, podał Urząd.>>>>

BGK

Obligacje serii BGK0219S011A wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) o łącznej wartości nominalnej 1 392 mln zł będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od czwartku, 9 czerwca 2016 r., podała giełda.>>>>

Klon

Obligacje serii H wyemitowane przez spółkę Klon o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od czwartku, 9 czerwca 2016 r., podała giełda.>>>>

Wittchen

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena w maju br. wyniosły 9,8 mln zł i były wyższe o 9% r/r, poinformowała spółka. Narastająco w ciągu 5 miesięcy br. wzrosły o 12% r/r do 49,2 mln zł. >>>>

Altus TFI

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na koniec maja 2016 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 10,83 mld zł, podało TFI. Miesiąc temu wartość ta wynosiła 10,57 mld zł.>>>>

Akcjonariusze Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 10 czerwca o upoważnieniu zarządu do skupu celem umorzenia max. 3 608 317 akcji własnych spółki po cenie 16 zł za sztukę, podano w projektach uchwał. Upoważnienie będzie ważne do końca tego roku.>>>>

Wielton

Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali o przeznaczeniu 9,66 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego 11,7 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,16 zł na akcję, podała spółka. Dywidenda płatna będzie w dwóch transzach.>>>>

PKO Bank Hipoteczny

PKO Bank Hipoteczny przeprowadzi w czerwcu br. drugą benchmarkową emisję listów zastawnych, w ramach której planuje wyemitować papiery dłużne o wartości 500 mln zł, podała instytucja.>>>>

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w maju br. wyniosła 55 mln zł i była o 16% wyższa niż przed rokiem, podała spółka. W okresie 5 miesięcy br. sprzedaż Grupy wyniosła 230 mln zł i była wyższa o 10% niż przed rokiem.>>>>

ZUE

ZUE w warunkach trudnego rynku inwestycji kolejowych w Polsce buduje portfel mniejszymi zamówieniami i oczekuje rozstrzygnięcia postępowań za granicą, poinformował prezes Wiesław Nowak. W portfelu zamówień spółka ma ok. 650 mln zł. Zdecydowana większość pozyskanych ostatnio zleceń jest przewidziana do realizacji w bieżącym roku.>>>>

ZUE w konsorcjum z firmą Strabag zawarło umowę ze spółką Tramwaje Warszawskie oraz Miastem Stołecznym Warszawa na budowę linii tramwajowej na Tarchomin - etap II, podało ZUE. Wartość netto umowy wynosi 25,7 mln zł, z czego na ZUE przypada 15,4 mln zł netto.>>>>

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy przydzielił 500 000 niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na okaziciela serii P1 o wartości nominalnej 100 zł każda oraz o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła 10,71%. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 709, podał bank.>>>>

HubStyle

Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej HubStyle - właściciela marek odzieżowych - wzrosły w maju o 93% i wyniosły 1 782 tys. zł, podała spółka.>>>>

Fachowcy.pl Ventures

Fachowcy.pl Ventures miała 1 373 klientów korzystających z abonamentowej usługi obecności w internecie na dzień 1 czerwca br. W analogicznym okresie roku ubiegłego liczba klientów wynosiła 376, podała spółka.>>>>

Groclin

Groclin spodziewa się co najmniej utrzymania tempa wzrostu przychodów z ostatnich 12 miesięcy w kolejnych latach i utrzymania dobrej rentowności, m.in. dzięki przejęciu CADM Automotive poinformował ISBnews prezes André Gerstner.>>>>

Groclin rozważa rozszerzenie portfolio produktowego o całościowe wyposażenie do samochodów marek premium. Spółka planuje rozwijać się zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje, poinformowali ISBnews członkowie zarządu.>>>>

PKN Orlen

Moody's Invetors Service przyznał ostateczny rating Baa3 dla euroobligacji wyemitowanych przez Orlen Capital AB, których gwarantem jest PKN Orlen, podała spółka.>>>>

Unipetrol - spółka zależna PKN Orlen - zainaugurował budowę nowej instalacji polietylenu (PE3) w czeskim zakładzie produkcyjnym w Litvínovie, podał koncern. Koszt budowy to 5,76 mld CZK (213 mln euro).>>>>

Fitch Ratings przyznał ostateczny rating BBB- dla euroobligacji wyemitowanych przez Orlen Capital AB, których gwarantem jest PKN Orlen, podała spółka.>>>>

Miraculum

Miraculum prowadzi rozmowy z obligatariuszem - Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie (WSP) - w sprawie obniżenia ponoszonych przez spółkę kosztów finansowych obligacji, podała spółka. WSP nie wyklucza zamiany części obligacji na akcje.>>>>

ABC Data

Wiceprezes ABC Data ds. finansowych Paweł Szymański złożył rezygnację z członkostwa w składzie zarządu ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. >>>>

Grupa Wirtualna Polska

Grupa Wirtualna Polska (Grupa WP) - spółka zależna Wirtualna Polska Holding - zawarła z Kamilem Rucińskim jako sprzedającym umowę nabycia 75% plus 1 udział w spółce Nocowanie.pl za 21,96 mln zł, wynika z komunikatu Wirtualnej Polski.>>>>

Elektrotim

Akcjonariusze Elektrotimu zdecydowali o przeznaczeniu 12,38 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,24 zł na akcję, podała spółka.>>>>

Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK chce sprzedać w tym roku 100 tys. kont w kanałach zdalnych i tym samym zwiększyć swój udział rynkowy w tym segmencie do 25% wobec 11% w ub. roku. Celem na 2018 rok jest realizacja połowy sprzedaży produktów kredytowych poprzez bankowość internetową, mobilną i contact center, poinformował dyrektor obszaru bankowości multikanałowej BZ WBK Tomasz Niewiedział.>>>>

Mostostal Zabrze

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>

Polimex-Mostostal

Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu odwołała Jacka Czerwonkę z funkcji wiceprezesa, podała spółka.>>>>

Marvipol

Marvipol sprzedał 34 mieszkań i lokali użytkowych w maju br. tj. o 21% mniej niż rok wcześniej, podała spółka. Narastająco od stycznia do maja 2016 r. sprzedaż wyniosła 262 szt (+22,4% r/r), czytamy w komunikacie.

Awbud

- Akcjonariusze Awbudu postanowili, że zysk za rok obrotowy 2015 w kwocie 5,18 mln zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Pekabex

Pekabex Bet, spółka zależna od Poznańskiej Korporacji Budowalnej Pekabex, zawarła z Intermeble umowę, której przedmiotem jest budowa hali produkcyjno-magazynowej za kwotę 25,68 mln zł netto, podał Pekabex. „Termin zakończenia realizacji umowy został ustalony na dzień 14 lutego 2017 roku, natomiast do dnia 28 lutego 2017 roku, Pekabex Bet zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na użytkowanie inwestycji" – czytamy w komunikacie.