Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.
"Zważywszy na plany zarządu spółki w zakresie skupu akcji własnych, zgodnie z polityką dystrybucji zysków do akcjonariuszy na lata 2016-2019, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zysk netto w kwocie 54 082 tysięcy zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)