Asseco Business Solution (Asseco BS) odnotowało 8,92 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 6,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,75 mln zł wobec 8,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,49 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 35,14 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2016 r. spółka miała 19,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 80,79 mln zł w porównaniu z 72,21 mln zł rok wcześniej.

W ramach Grupy Kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.

(ISBnews)