Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Altus TFI

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 14,31 mld zł na koniec sierpnia br. Miesiąc temu wartość ta wynosiła 13,98 mld zł.

Dirlango

Dirlango uwzględnia w swojej strategii emisje akcji lub obligacji własnych lub spółek należących do holdingu na giełdzie, w zależności od potrzeb kapitałowych, poinformował ISBnews prezes Łukasz Wejchert. >>>>

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje emisję publiczną pięcioletnich obligacji na kwotę 120 mln zł, skierowaną zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, poinformowała ISBnews prezes prof. Małgorzata Zaleska. >>>>

JHM Development, Mirbud

JHM Development zawarł z Mirbudem umowę o budowę w stanie deweloperskim zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Brzezinach koło Łodzi, łącznie na 132 lokale, wraz z uzyskaniem ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, podała spółka. Wynagrodzenie wynosi: 18,37 mln zł netto. >>>>

PKO BP

PKO Banku Polski zaprezentuje w IV kwartale br. nową strategię rozwoju, której kluczowym elementem będzie transformacja cyfrowa, poinformował ISBnews prezes instytucji Zbigniew Jagiełło. >>>>

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła 52 mln zł w sierpniu 2016 r. i była o 22% wyższa niż rok wcześniej, podała spółka. W okresie 8 miesięcy br. sprzedaż grupy wyniosła 381 mln zł i była wyższa o 13% niż przed rokiem. >>>>

Warimpex

Obligacje Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG na okaziciela serii 1218 oraz 0119 o wartości nominalnej odpowiednio: 25,885 mln euro oraz 9,7 mln zł zadebiutują na Catalyst w piątek, 9 września br., podała giełda. >>>>

Elektrotim

Przychody Elektrotimu na koniec roku ukształtują się na poziomie niższym niż w 2015 r., kiedy osiągnęły ok. 340 mln zł, ale wyższym niż w 2014 r. (ok. 200 mln zł). Wynik netto z kolei będzie "nad kreską", przede wszystkim dzięki wynikom Elektrotim S.A., poinformował prezes Andrzej Diakun. >>>>

HubStyle

Przychody ze sprzedaży w segmencie modowym HubStyle wyniosły w sierpniu br. 1 101 tys. zł, co oznacza wzrost o 206% r/r, poinformowała spółka. Od początku roku segment sprzedaży odzieży wypracował już 7 318 tys. zł - to ponad pięciokrotnie więcej niż w tym okresie roku poprzedniego, podano również. >>>>

Kredyt Inkaso

WPEF VI Holding V B.V. - należący do Waterland Private Equity Investments B.V. - skupił w wezwaniu na akcje Kredyt Inkaso 7 911 380 walorów, stanowiących ok. 61,16% kapitału spółki, podał podmiot pośredniczący. >>>>

Kopex

Kopex zawarł porozumienie ws. kluczowych warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego Kopex S.A. oraz jej wybranych spółek zależnych (tzw. term sheet), określające kierunek restrukturyzacji zadłużenia Grupy. Celem zaangażowanych stron - Grupy, banków finansujących i inwestora, czyli TDJ - jest uzgodnienie i podpisanie umowy restrukturyzacyjnej do końca listopada br. Natomiast restrukturyzacja ma być przeprowadzona maksymalnie do końca 2021 r. >>>>

Auto Partner

Auto Partner liczy, że utrzyma dwucyfrowy wzrost przychodów w II połowie roku, poinformował prezes Aleksander Górecki. W pierwszych sześciu miesiącach br. sprzedaż spółki wzrosła o 37% r/r. >>>>

Auto Partner może otworzyć od 3 do 5 oddziałów w Polsce w II połowie br., czyli łącznie 10-12 w całym 2016 r., poinformował członek zarządu Piotr Janta. To więcej niż pierwotne plany firmy, zakładające 9 otwarć rocznie. >>>>

Grupa Robyg

Grupa Robyg wprowadza do sprzedaży 107 mieszkań w ramach kolejnego etapu inwestycji Osiedle Kameralne na warszawskim Bemowie, podała spółka. >>>>

Polnord

Polnord rozpoczął sprzedaż mieszkań w budynku nr 5 osiedla Ku Słońcu przy ul. Kazimierskiej w Szczecinie. W ostatnim etapie inwestycji dostępne są 154 mieszkania o powierzchniach 31-98 m2, a odbiór kluczy nastąpi pod koniec I kw. 2018 r., podał Polnord. >>>>

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) będzie realizować dotychczasową politykę dywidendową, choć może ona być poddawana cyklicznym analizom, zapowiedział wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje wydzielenie aktywów związanych z kogeneracją do odrębnej jednostki organizacyjnej, aby łatwiej pozyskiwać partnerów do rozwoju tego obszaru, poinformował prezes PGE Henryk Baranowski. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) bierze pod uwagę realizację wszystkich opcji strategicznych, jednak ostateczny wybór będzie zależał od rozwoju sytuacji na rynku i otoczenia regulacyjnego, poinformowali członkowie zarządu spółki. >>>>

Prezes PGE Henryk Baranowski poinformował, że spółka może samodzielnie sfinansować budowę bloków w Elektrowniach Opole i Turów, a poszukiwanie partnerów do tych projektów to tylko opcja. >>>>

ZE PAK

Pomimo funkcjonowania na trudnym rynku, wyniki Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) są dobre, nie ma więc potrzeby sprzedaży akcji spółki, poinformował główny akcjonariusz spółki ZygmuntSolorz-Żak. Według niego, trwa proces restrukturyzacji, ale decyzje o kolejnych inwestycjach będą podjęte po zmianach i ujednoliceniu przepisów. >>>>

mBank

Kredyty mieszkaniowe oferowane przez mBank będą finansowane od września br. w całości przez mBank Hipoteczny, poinformowała instytucja. >>>>

Enea

Enea sfinalizowała rozmowy o przystąpieniu do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW i podpisała deklarację członkowską podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, poinformowało PZU. >>>>

Atal

Atal wprowadził do sprzedaży IV etap projektu Atal Francuska Park w Katowicach, obejmujący 53 mieszkania i 6 lokali usługowych, podała spółka. Planowany termin oddania tego etapu do użytkowania to II kwartał 2017 r. >>>>

CDRL

CDRL planuje skoncentrować się na rozwoju sieci franczyzowej w krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej oraz e-commerce w 2017 r., poinformował ISBnews/ISBhandel wiceprezes spółki Tomasz Przybyła. CDRL nie wyklucza wejścia na nowe rynki w przyszłym roku. Na polskim rynku planuje zainwestować w czwartą halę magazynową. >>>>

Open Finance

Grupa Open Finance odnotowała wzrost sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i produktów regularnego oszczędzania o 44% kw/kw w II kwartale 2016 r., co stanowi 4 351 tys. zł składki rocznej, poinformowała spółka. >>>>

Vantage Development

VD Invest - spółka zależna Vantage Development - przyjęła list ofertowy dotyczący sprzedaży biurowca Delta 44 we Wrocławiu za 28 mln zł netto. Spółka ocenia, że może dojść do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży i przyznała funduszowi wyłączność do czasu zakończenia procesu due diligence, podał Vantage. >>>>

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal zawarł z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (MHPSE) porozumienie w sprawie wspólnego przystąpienia do przetargu na budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie oraz wykonania prac, jeśli zadanie zostanie udzielone konsorcjum spółki i MHPSE, podał Polimex. >>>>

Kopex, Tauron

Aneks do umowy na realizację zadania przez konsorcjum Kopex i Stal-Systems dla Tauron Wytwarzanie wszedł w życie, poinformowała spółka. Szacunkowa wartość realizacji kompletnego zakresu przedmiotu umowy oraz wykonania wszystkich zobowiązań została zwiększona o 30 mln zł - do 210 mln zł netto. Z tej kwoty na Kopex przypada 106 mln zł netto. >>>>

Mercator Medical

Cena maksymalna akcji oferowanych w publicznej wtórnej ofercie Mercator Medical wyniesie 20 zł. Oznacza to, że wartość całej oferty może sięgnąć do 36 mln zł, podała spółka. Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji zostanie podana do 14 września. >>>>