Zysk operacyjny wyniósł 15,71 mln euro wobec 8,78 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,99 mln euro w III kw. 2016 r. wobec 40,05 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 23,66 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,6 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 160,43 mln euro w porównaniu z 121,03 mln euro rok wcześniej.

Olympic Entertainment Group jest notowane na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jest to największy w regionie operator kasyn - sieć działa pod marką "Olympic Casino".

(ISBnews)