Kruk  

Kruk odnotował 74,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 52,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Kruk planuje w ciągu 6 miesięcy podniesienie kapitału o maksymalnie 1 mln szt. akcji, aby sfinansować zakupy portfeli wierzytelności lub potencjalne akwizycje spółek windykacyjnych w kolejnych 12 miesiącach, podała spółka. >>>> 

Playway 

Playway rozpoczął kampanię gry "Agony" w serwisie Kickstarter, podała spółka. Kampania potrwa do 10 grudnia. >>>>

PKN Orlen  

PKN Orlen będzie kontynuował współpracę z Saudi Aramco, obejmującą dostawy ropy naftowej do rafinerii koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie. Kontrakt został przedłużony na kolejny rok obowiązywania tj. do 31 grudnia 2017 r., podała spółka. >>>>  

QubicGames 

QubicGames podpisał umowy z firmą Circle Entertainment Limited z siedzibą w Szanghaju, na wydawanie przez QubicGames gier w Ameryce Północnej i Europie, podała spółka. >>>>  

UniCredit 

UniCredit (UCG) sfinalizował zbycie 99,9% PJSC Ukrsotsbank na rzecz ABH Holdings S.A. (ABHH) z siedzibą w Luxemburgu, należącego do Alfa Group, w zamian za mniejszościowy udział 9,9% w ABHH, podała instytucja. >>>> 

Elemental Holding 

Elemental Capital, spółka zależna Elemental Holding, kontynuuje negocjacje w sprawie nabycia pakietu nie mniej niż 51% udziałów w spółce z branży recyclingu zużytych katalizatorów samochodowych na terenie Wysp Brytyjskich i planuje przeprowadzenie przedmiotowej transakcji na listopad br., podała spółka. >>>>  

LiveChat Software 

Baza klientów spółki LiveChat Software wzrosła o 460 firm netto w październiku. Według stanu na 1 listopada, z jej rozwiązania korzystało 17 409 firm z całego świata, podała spółka. >>>>  

Mennica Polska 

Mennica Polska sprzedała w III kwartale 5,5 tys. sztabek złota o wadze 1g (wzrost o 1000% r/r) i 3 tys. sztabek o masie 5g (wzrost o 230% r/r), poinformowała dyrektor działu produktów inwestycyjnych Mennica Polska od 1766 Marta Bassani-Prusik. >>>>  

Hawe 

Zarządca Hawe otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy o uchyleniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o umorzeniu postępowania z wniosku wierzyciela SG Legal Sierota Gugała Sp.j. (wierzyciel) o ogłoszenie upadłości spółki, wynika z komunikatu Hawe. >>>>  

Stalprodukt 

Stalprodukt osiągnął 91,8 mln zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej i 74,6 mln zł zysku netto w III kwartale 2016 r., podała spółka. >>>>  

Poczta Polska 

Poczta Polska zakończyła instalację terminali płatniczych dzierżawionych od firmy eService, co oznacza, że w ponad 4 600 placówkach klienci mogą płacić kartami Visa i Mastercard za zakupione towary oraz skorzystać z innych usług realizowanych za pomocą terminali POS, podała Poczta. >>>>  

CCC 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za październik br. wyniosły ponad 460 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 47,2%, podała spółka. >>>>  

LPP 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku br. przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 614 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych rok wcześniej o ok. 24%, podała spółka. >>>> 

Pragma Faktoring 

Zarząd Pragma Faktoring zdecydował o emisji do 200 tys. obligacji serii I o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 3 maja 2020 r. Celem emisji jest wykup obligacji serii F i G spółki, podała Pragma Faktoring. >>>>