"Przychody ze sprzedaży towarów za okres styczeń-październik wyniosły 1 912 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku o 20,6%" - czytamy w komunikacie.

Wzrost sprzedaży towarów LFL w sklepach własnych Stokrotki w październiku 2016 roku wyniósł około 3,7%, natomiast LFL w sklepach własnych Stokrotki za okres styczeń-październik 2016 roku wyniósł około 6,4%.

"W październiku 2016 roku otworzono 3 sklepy: 1 supermarket, 1 market oraz 1 sklep franczyzowy. W konsekwencji powierzchnia handlowa sklepów powiększyła się o 1,1 tys. m2: 0,5 tys. m2 w supermarketach, 0,3 tys. m2 w marketach oraz 0,3 tys. m2 w sklepach franczyzowych. Łączna liczba sklepów Stokrotka na koniec października 2016 roku wyniosła 361. Natomiast łączna powierzchnia handlowa na koniec października 2016 roku wyniosła 171,7 tys. m2" - czytamy dalej.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.

(ISBnews)