W piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, autorstwa PiS, który zachowuje dotychczasowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku w 2017 r. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku zapowiadane jest od 1 stycznia 2018 r.; obecnie wynosi ona 3091 zł. Według opozycji, projekt PiS, to złamanie obietnic wyborczych przez premier Szydło.

Rzecznik rządu był pytany w piątek przez dziennikarzy w Sejmie, kiedy premier Beata Szydło zrealizuje zapowiedzi z expose, dotyczące podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Bochenek zaznaczył, że projekt, nad którym pracuje obecnie Sejm, to nie jest inicjatywa rządowa.

Reklama

"Ta inicjatywa wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W sytuacji, gdyby taki projekt nie pojawił się na forum parlamentu, wtedy w ogóle nie byłoby kwoty wolnej od podatku, są również i takie interpretacje prawników, stąd też parlamentarzyści prewencyjnie podjęli inicjatywę, aby kwota na poziomie 3091 złotych została utrzymana" - powiedział rzecznik rządu.

Bochenek podkreślił, że na forum rządu od wielu tygodni toczy się dyskusja na temat kompleksowej reformy sytemu podatkowego. "W ramach tej reformy planujemy również uwzględnić kwotę wolną od podatku na zdecydowanie wyższym poziomie" - zadeklarował. Jak podkreślił, "obietnica premier Szydło zostanie zrealizowana".

"Wszystkie obietnice, które rząd Beaty Szydło składał, są realizowane, jedne są już na nieco bardziej zaawansowanym etapie, inne na mniej. Program Prawa i Sprawiedliwości, program rządu Beaty Szydło jest programem czteroletnim. Program nie jest na sto dni, nie na rok, ale na cztery lata, on jest cały czas, nieustannie realizowany i będzie realizowany" - podkreślił rzecznik rządu.

Autorzy projektu ustawy wskazali w uzasadnieniu, że z uwagi na zapowiedziane przez premier w expose, podwyższenie kwoty wolnej do 8.000 zł i trwające prace nad reformą systemu podatkowego w zakresie jednolitego podatku, w ramach której planowana jest realizacja tej zapowiedzi i której wejście w życie planuje się od 1 stycznia 2018 r., "zasadne jest zachowanie dotychczasowych zasad opodatkowania również w roku 2017".

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, utrata mocy obowiązującej dotychczasowych przepisów mogłaby w konsekwencji spowodować, że podatnicy zostaliby pozbawieni prawa do pomniejszenia podatku o kwotę wolną w wysokości gwarantowanej przez obecnie obowiązujące przepisy.

W październiku ub.r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o PIT wskazujący wysokość kwoty wolnej od podatku, "w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej". TK w sentencji wskazał ponadto, że przepis w zakresie wskazanym w orzeczeniu traci moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r.(PAP)