Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,21 mld CZK w III kw. 2016 r. wobec 47,96 mld CZK rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 14,44 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,66 mld CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 145,11 mld CZK w porównaniu z 152,49 mld CZK rok wcześniej.

Wynik EBITDA za I-III kw. br. to 43,76 mld CZK wobec 48 379 mln CZK rok wcześniej. Spadki cen energii przełożyły się na większą część kwoty spadku (4,5 mld CZK), podano także.

Całkowita produkcja energii elektrycznej w I-III kw. br. spadła o 1% r/r. Spadek produkcji w blokach jądrowych został prawie w całości skompensowany przez produkcję w jednostkach węglowych i gazowych, w tym stabilne działania Elektrowni Prunerov.

"Najważniejszym wydarzeniem ostatniego kwartału była nasza umowa z Sokolovská uhelná. Jej skutkiem jest nowy kontrakt na dostawy węgla brunatnego z Sokolova do CEZ do roku 2025, sprzedaż naszej Elektrowni Tisová na rzecz Sokolovská uhelná i zobowiązanie obu stron do podjęcia wszelkich kroków w kierunku zakończenia trwających spraw i postępowań sądowych" - powiedział prezes CEZ Daniel Beneš, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 14,39 mld CZK wobec 24,44 mld CZK zysku rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)