"Produkcja netto energii elektrycznej w trzech kwartałach 2016 r. wyniosła 39,04 TWh i była o 6% niższa, niż rok wcześniej. Produkcja z węgla brunatnego spadła w raportowanym okresie o 8% r/r i osiągnęła poziom 27,15 TWh. To efekt mniejszej dyspozycyjności opalanej tym paliwem Elektrowni Bełchatów. Kompleksowa modernizacja bloków 7-12 już się zakończyła i wszystkie jednostki są obecnie eksploatowane. Efektem tego są najwyższe wolumeny produkcji z węgla brunatnego w III kwartale od początku 2016 r. (zwiększenie o 3% w stosunku do III kwartału ubiegłego roku)" - czytamy w komunikacie.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 8,41 TWh i spadła o 6% r/r ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie ze strony operatora systemu przesyłowego. Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 30% r/r osiągając wartość 0,7 TWh, podano także.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 25,43 TWh i był o 3% wyższy niż w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku. Wyższy w porównaniu do ubiegłego roku był także wolumen sprzedaży detalicznej, który wzrósł o 10%, osiągając poziom prawie 32 TWh, co jest wynikiem zakontraktowania dodatkowego wolumenu w segmencie klientów korporacyjnych

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)