"Uwzględniając bieżącą sytuację oraz skwantyfikowane plany i dotychczasowe wykonanie budżetów poszczególnych spółek z Grupy prognoza wyników przedstawia się następująco:

- przychody ze sprzedaży: 68,8 mln zł (poprzednio prognozowane 68,2 mln zł), wzrost o 57% r/r

- EBITDA: 11,4 mln zł zysku (poprzednio prognozowane 9,5 mln zł) wobec straty na poziomie EBITDA w wysokości 3,3 mln zł w 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

Larq wyjaśnił, że na podniesienie prognozy wpłynęły takie czynniki, jak m.in. większa liczba rowerów oraz wyższa efektywność obsługi systemów rowerów miejskich przez Nextbike Polska, a także większa powierzchnia reklamowa dostępna do sprzedaży i wyższa średnia marża na realizowanych przez Synergic kampaniach reklamowych.

"Opublikowana przez nas w marcu prognoza zakładała dynamiczny rozwój kluczowych spółek kontrybuujących do wyników finansowych Grupy Larq, m.in. podwojenie skali działalności Nextbike Polska w oparciu o już wygrane kontrakty oraz dwucyfrowy wzrost przychodów i EBITDA Synergic. Zakładane przez nas w marcu plany są konsekwentnie realizowane. Dodatkowo w rezultacie analizy dotychczas osiągniętych przez te spółki wyników, stopnia wykonania ich budżetów oraz wyników oczekiwanych w czwartym kwartale podjęliśmy decyzję o podwyższeniu prognozy skonsolidowanych wyników Grupy" - powiedział członek zarządu Larq Mikołaj Chruszczewski, cytowany w komunikacie.

"Założenia zaktualizowanej skonsolidowanej prognozy wyników na rok 2016 dotyczące poszczególnych spółek z grupy:

Nextbike Polska sp. z o.o.:

- liczba obsługiwanych rowerów 7,8 tys. szt. (wobec pierwotnej prognozy na poziomie 7,6 tys. szt.); wzrost o 44% z 5,4 tys. szt. na koniec 2015 roku,

- przychody ze sprzedaży 33,9 mln zł (wobec pierwotnej prognozy na poziomie 33,6 mln zł); wzrost o 98% z 17,1 mln zł w 2015 roku,

- wynik EBITDA 12,4 mln zł (wobec pierwotnej prognozy na poziomie 10,5 mln zł); wzrost o 143% z 5,1 mln zł w 2015 roku;

Synergic sp. z o.o.:

- baza dostępnych do sprzedaży nośników reklamy 22,1 tys. m2 (wobec pierwotnej prognozy na poziomie 21,9 tys. m2); wzrost o 26% z 17,5 tys. m2 w 2015 roku,

- przychody ze sprzedaży 26 mln zł (wobec pierwotnej prognozy na poziomie 23,8 mln zł); wzrost o 21% z 21,4 mln zł w 2015 roku,

- wynik EBITDA (bez uwzględnienia transakcji wewnątrzgrupowych) 5,2 mln zł (wobec pierwotnej prognozy na poziomie 4,8 mln zł); wzrost o 20% z 4,3 mln zł w 2015 roku;

Brand 24 S.A.:

- liczba aktywnych klientów 1 653 (bez zmian wobec pierwotnej prognozy); wzrost o 68% z 982 użytkowników na koniec 2015 roku,

- przychody ze sprzedaży 5,3 mln zł (bez zmian wobec pierwotnej prognozy); wzrost o 85% z 2,9 mln zł w 2015 roku,

- strata EBITDA 0,7 mln zł (bez zmian wobec pierwotnej prognozy) ; wobec straty 0,3 mln zł w 2015 roku;

Pozostałe spółki grupy:

- przychody ze sprzedaży 3,6 mln zł (wobec pierwotnej prognozy na poziomie 5,5 mln zł); wzrost o 50% z 2,4 mln zł w 2015 roku,

- strata EBITDA 5,5 mln zł (wobec pierwotnej prognozy straty na poziomie 5,1 mln zł); wobec straty 12,5 mln zł w 2015 roku" - podano także.

"Zakładamy, że Nextbike Polska osiągnie wyższe wyniki finansowe przede wszystkim za sprawą obsługi większej liczby pilotażowych programów miejskich systemów rowerowych oraz rozpoczęcia współpracy z Benefit Systems SA, która nie była ujęta w pierwotnej prognozie. Ponadto, dzięki wyższej efektywności obsługi miejskich systemów rowerowych zarządzanych przez spółkę oczekujemy niższego, niż pierwotnie planowaliśmy, poziomu jej kosztów operacyjnych. Z kolei na wyniki Synergic pozytywnie wpłynie oczekiwana wyższa średnia marża na realizowanych kampaniach reklamowych" - powiedział Chruszczewski.

W październiku 2015 r. spółka CAM Media zmieniła nazwę na Larq. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. Filarami biznesu grupy są Nextbike Polska - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych, Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej oraz Brand24 - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie.

(ISBnews)