Strata operacyjna wyniosła 2,09 mln zł wobec 8,4 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 195,4 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 202,18 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 2,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,5 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 573,88 mln zł w porównaniu z 673,78 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 5,27 mln zł wobec 0,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.

(ISBnews)