Asseco Poland 

Asseco Poland odnotowało 81,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 102,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na bieżący rok wynosi 7 504 mln zł, podała spółka w raporcie. W całym ub.r. roku przychody grupy wyniosły 7,26 mld zł. >>>>  

Asseco Poland dokłada wszelkich starań, by zrealizować oczekiwanie głównego akcjonariusza, czyli zaproponować dywidendę za 2016 rok na poziomie z poprzedniego roku, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski. >>>>  

Archicom 

Archicom odnotował 8,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Comp 

Comp odnotował 3,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Industrial Milk Company  

Industrial Milk Company (IMC) odnotował 17,12 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 21,13 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Murapol 

Murapol Projekt - spółka zależna Murapolu - zawarła umowę nabycia nieruchomości w Krakowie przy ul. Agatowej i Mariana Domagały o powierzchni 4,2 ha, za 26,07 mln zł netto, podał Murapol. Na działce zrealizuje projekt na łącznie 823 lokale. >>>>   

Hawe 

Pełnomocnik zarządu Hawe w restrukturyzacji złożył w sądzie rejonowym w Warszawie wniosek o odwołanie dotychczasowego zarządcy emitenta - Wojciecha Makucia - i powołanie w jego miejsce do pełnienia funkcji spółki pod firmą PMR Restrukturyzacje, podała spółka. >>>>  

Farmacol 

Andrzej Olszewski, wzywający na akcje Farmacolu, podjął decyzję o nabyciu przez podmioty nabywające (Nasza Apteka oraz Farmacol) wszystkich akcji spółki będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie, podał Farmacol. >>>>  

Miraculum  

Zarząd Miraculum podjął uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę 6 mln zł, tj. z kwoty 34,54 mln zł do kwoty 40, 54 mln zł w drodze emisji 2 mln nowych akcji serii B, o wartości nominalnej 3 zł każda, podała spółka. Zarząd zdecydował o wyłączeniu prawa poboru akcji serii B. >>>>  

Europejski Fundusz Medyczny 

Europejski Fundusz Medyczny (EFM) podjął uchwałę dotyczącą przydziału obligacji na okaziciela serii N o łącznej wartości nominalnej 2,5 mln zł i dojściu emisji do skutku, podała spółka. >>>>  

Elektrotim 

Elektrotim chce w większym stopniu postawić na sprzedaż poza granicami Polski, koncentrując się na krajach Europy Zachodniej oraz Półwyspu Arabskiego, poinformował prezes Andrzej Diakun. >>>>  

PKO PB, Raiffeisen

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie kontroli nad Raiffeisen Leasing Polska przez PKO Leasing, podał UOKiK. Według Urzędu, transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. >>>>  

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi przeprowadzi emisję 1 400 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 14 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) może w 2017 r. podjąć decyzję w sprawie ewentualnej inwestycji w złoże Soumar w Iranie, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) skupia się na zapewnieniu sobie wiarygodnych i przewidywalnych źródeł gazu, poinformował prezes Piotr Woźniak. Spółka liczy na źródła norweskie i chce wykorzystać technikę szczelinowania do pozyskiwania metanu z węgla. >>>>  

Vindexus  

Giełda Praw Majątkowych Vindexus oczekuje dobrych wyników finansowych w IV kw., co powinno spowodować, że zysk netto za 2016 rok będzie wyższy od ubiegłorocznego. >>>>  

Giełda Praw Majątkowych Vindexus podejmie do końca br. decyzję w sprawie wejścia na zagraniczny rynek. Spółka rozważa kraje bałkańskie - głównie Chorwację i Serbię, a także rynki wschodnie. W jednym z tych krajów utworzy spółkę zależną we współpracy z lokalnym partnerem, poinformował prezes Jan Kuchno. >>>>  

Pekaes 

Pekaes złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. >>>>  

Ciech 

Ciech   Soda Romania (CSR) - spółka zależna Ciechu - zawarła z CET Govora w upadłości układowej umowę dostaw pary technologicznej w latach 2016-2026. Wartość umowy do końca 2018 r. to szacunkowo ok. 310 mln RON, czyli ok. 305,35 mln zł, podała spółka.  >>>>   

Kopex  

Oferta konsorcjum firm Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów i Famur Pemug, warta 227,87 mln zł netto (z czego na spółkę Kopeksu przypada 172,87 mln zł) została uznana przez Tauron Wydobycie za najkorzystniejszą w przetargu na I etap budowy Szybu Grzegorz wraz z infrastrukturą powierzchniową, podał Kopex. >>>>