"Czwarty kwartał zapowiada się dobrze. Myślę, że grudzień będzie tak samo dobry, jak październik i listopad. Firma rozwija się planowo, nie widzimy większych zagrożeń na dziś, związanych z otoczeniem prawnym" - powiedział Kuchno podczas spotkania z analitykami.

"Naszą ambicją jest poprawa wyników zarówno w tym, jak i w 2017 roku" - podkreślił.

Po trzech kwartałach 2016 r. spółka miała 11,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 39,07 mln zł w porównaniu z 38,8 mln zł rok wcześniej. W samym III kw. zysk wyniósł 3,75 mln zł wobec 4,24 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,77 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 13,9 mln zł rok wcześniej.

Wartość nominalna pakietów przejętych przez Vindeksusa do obsługi wyniosła 469,42 mln zł w I-III kw. W całym 2015 roku było to 284,82 mln zł.

W ocenie prezesa, dzięki inwestycjom w pakiety wierzytelności, dokonanym w br., spółka może oczekiwać, że przychody z windykacji w kolejnych kwartałach będą nie niższe niż w roku poprzednim. W 2015 roku przychody te wyniosły 52,4 mln zł, zaś w I-III kw. 2016 r. sięgnęły 39,1 mln zł.

"W tym roku dokonaliśmy dużych - jak na nas - zakupów wierzytelności. Jesteśmy uczestnikami rynku, staramy się brać udział we wszystkich przetargach. Będziemy starali się kupować w atrakcyjnych cenach. Trudno teraz powiedzieć, ile wydamy na zakup pakietów w przyszłym roku. Wszystko zależy od sytuacji" - zaznaczył Kuchno.

Spółka w marcu przedstawi strategię na 2017 rok. Zakłada ona m.in. wejście na jeden z zagranicznych rynków. Vindexus rozważa rozpoczęcia działalność w Chorwacji lub Serbii. W sferze zainteresowań spółki znajdują się również rynki wschodnie.

Pod koniec br. spółka chce przedstawić propozycję podziału zysku za 2016 rok.

"Jesteśmy zainteresowani tym, aby dywidenda wzrosła. Na pewno zarząd będzie optował, by dywidenda w tym roku była wyższa" - powiedział przewodniczący radu nadzorczej spółki Piotr Kuchno.

W czerwcu br. akcjonariusze GPM Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 1,74 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)