"Zwyczajne walne zgromadzenie [...] przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwotę 1 225 000 zł, co daje 0,07 zł na każdą akcję. Wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę w ilości 17 500 000 sztuk zostaną objęte dywidendą. Zwyczajne walne zgromadzenie [...] postanowiło, iż dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 24 września 2020 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 15 października 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Pozostałą część zysku, w kwocie 9 895 698,25 zł, akcjonariusze przeznaczyli na kapitał zapasowy spółki.

Wcześniej zarząd spółki rekomendował niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całej kwoty 11 120 698,25 zł zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)