"Prowadzimy nasze badania kliniczne w Stanach Zjednoczonych, które były jednym z krajów, które najdotkliwiej odczuły pandemię koronawirusa. Natomiast z bardzo dużym zadowoleniem obserwujemy, że kolejne ośrodki kliniczne wracają do rekrutacji pacjentów. Na dziś szacujemy, że opóźnienie wyniesie około 3 miesięcy" - powiedział Brzózka z rozmowie z ISBnews.

Wiceprezes poinformował, że na konferencji American Association for Cancer Research (AACR), która odbyła się online 22-24 czerwca, podczas wirtualnej prezentacji posterowej przedstawione zostały wyniki wiodących programów badawczych Ryvu Therapeutics z obszarów: - immunoonkologii i immunometabolizmu nowotworów - obejmujących małocząsteczkowych, bezpośrednich agonistów STING, dualnego antagonistę receptorów adenozynowych A2A/A2B, a także małocząsteczkowe inhibitory HPK1, syntetycznej letalności - degradery białka SMARCA2 (BRM) w komórkach nowotworowych z mutacjami SMARCA4.

Konferencja co roku przyciąga ponad 21 tys. uczestników z całego świata i jest postrzegana jako główne forum prezentacji i dyskusji na temat najnowszych odkryć naukowych w dziedzinie badań nad nowotworami.

"Od wielu lat jesteśmy bardzo aktywnym uczestnikiem konferencji American Association for Cancer Research (AACR) i jedną z niewielu firm biotechnologicznych w Polsce, która na każdej konferencji prezentuje wyniki postępów w projektach, jak również jest aktywnym uczestnikiem dyskusji ze środowiskiem naukowym. Na tegorocznej konferencji prezentujemy postępy w projektach A2A/A2B, w projekcie HPK1, STING oraz SMARCA" - powiedział Brzózka.

Wyjaśnił, że ponieważ badanie fazy I SEL120 jeszcze trwa, to podczas konferencji AACR, Ryvu zaprezentowało najnowsze dane dotyczące kombinacji związku SEL120 z venetoclaxem oraz mechanizmu obserwowanej synergii.

"To również są dane pokazujące, że SEL120 ma świetny potencjał kombinacji z już dopuszczonym lekiem, inhibitorem Bcl-2 o nazwie venetoclax. Wyjaśniamy tam molekularny mechanizm działania tego efektu synergistycznego. Jest to o tyle ważne, że venetoclax staje się jednym z podstawowych leków dla chorych z ostrą białaczką szpikową. Z kolei nasze dane, które prezentujemy - zarówno in vitro, jak in vivo - wskazują na duży potencjał kombinacji SEL120 z venetoclaxem" - powiedział.

Z kolei na dorocznym Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA)opublikowane zostały po raz pierwszy dane dotyczące wyników fazy I dla projektu SEL24, realizowanego z Menarini, który niedawno zakończył z sukcesem I fazę badań klinicznych. Drugi poster prezentowany na EHA, dotyczył programu SEL120 i prezentował obecny rozwój projektu.

Wszystkie postery są aktualnie dostępne do pobrania na stronie internetowej spółki.

"Podczas tego kongresu zostały zaprezentowane dane kliniczne SEL24, które pokazały, że przynajmniej dwóch pacjentów uzyskało odpowiedź terapeutyczną po podaniu SEL24, co ja osobiście odbieram jako bardzo duży sukces projektu, którym zarządzałem od samego początku. Jest to dla mnie źródłem dużej satysfakcji, że udało się zakończyć badanie I fazy, związek pokazał dobrą wstępną aktywność, a praca będzie kontynuowana na etapie II fazy badań klinicznych" - podkreślił wiceprezes.

"Mam nadzieję, że najbliższe miesiące i lata przyniosą dużo szersze portfolio projektów, które będą na etapie II i być może III fazy badań klinicznych. Mam w tym miejscu na myśli SEL120, związek Nodthery, ale także kolejne projekty, które chcielibyśmy, żeby weszły do I fazy badań klinicznych. Jest to na pewno ciekawy moment w historii spółki, gdzie po wielu latach pracy - głównie laboratoryjnej - zaczynamy dostrzegać i doceniać rzeczywistość kliniczną i czerpać z niej satysfakcję" - podsumował Brzózka.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)