"Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt. 2 Statutu Monnari Trade S.A., zwyczajne walne zgromadzenie Monnari Trade S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019 w kwocie 201 202,06 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 282,2 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)