Zysk Frozen District w 2019 r. wyniósł 18,923 mln zł. Spółka jest twórcą i wydawcą gry House Flipper.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)