Strony objęły w spółce ramowej po 50 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Kapitał zakładowy spółki ramowej wynosi 10 000 zł, podano.

"Zarząd przypomina, iż spółka ramowa została powołana w celu realizacji projektów instalacji fotowoltaicznych do momentu uzyskania warunków przyłączenia. Po uzyskaniu warunków przyłączenia prawa do każdego z projektów będą wnoszone przez spółkę ramową do spółek celowych, w ramach których projekty będą rozwijane" - czytamy w komunikacie.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)