Sprzedający sprzedali odpowiednio 74% oraz 26% posiadanych przez nich praw udziałowych w spółce, o łącznej wartości nominalnej 100 000 euro, stanowiących łącznie 100% praw udziałowych w spółce, za cenę 4,5 mln zł, podano również.

"Zgodnie z postanowieniami umowy, w terminie do 10 dni roboczych od 27 lipca 2020 r. kupujący dokonana spłaty na rzecz emitenta wewnątrzgrupowych zobowiązań w kwocie ok. 3 300 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Work Service zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 7,5 mln zł otrzymaną z tytułu transakcji na rzecz spłaty kapitału pożyczki pomostowej, podsumowano.

5 czerwca br. Work Service poinformował, że Work Service SPV i Work Service International oraz Work Service jako gwarant zawarły z Gi Group Deutschland GmbH jako kupującym warunkową umowę sprzedaży praw udziałowych w Work Service GmbH & Co. KG.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)