"Przedstawiliśmy prognozę 60 mln zł potencjalnej redukcji capeksu w skali roku. Przed drugi kwartał kilkadziesiąt milionów tych oszczędności powstało, uruchamiamy część przesuniętych zadań, więc wydaje się, że być może niecałe 60 mln zł, ale kwota szacowana po II kw. może być rzędu 40 mln zł" - powiedział Warpechowski podczas telekonferencji.

Podkreślił, że nie oznacza to zaniechania działań, tylko ich przesunięcie w czasie.

"Oczywiście, jeśli będzie powód do aktualizacji prognozy, to obejmie ona też prognozę capeksu" - dodał członek zarządu.

W kwietniu Warpechowski informował, że nakłady inwestycyjne Grupy Kęty mogą w 2020 r. być niższe o ok. 60-80 mln zł niższe od zakładanych w budżecie 213 mln zł.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 203,67 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)