"Wezwanie dotyczy 13 977 674 akcji zwykłych na okaziciela spółki, które stanowią 8,2% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniają do 13 977 674 głosów na walnych zgromadzeniach spółki, co stanowi 8,2% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach spółki [...] Zgodnie z wezwaniem, podmiotami nabywającymi będą Terra oraz EFF B.V. z siedzibą w Maastricht (Niderlandy). Cena nabycia została określona przez podmioty wzywające na kwotę 2,42 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec sierpnia 2020 r. Terra Recycling oraz Tesla Recycling zawarły porozumienie akcjonariuszy z EFF B.V., JJR Invest, Maciejem Rogalińskim oraz Delpia Investments. Łącznie w porozumieniu uczestniczą akcjonariusze posiadający 155 108 168 akcji stanowiących 90,99% kapitału zakładowego i uprawniających do 155 108 168 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 90,99% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach.

Podano wtedy, że zgodnie z postanowieniami porozumienia wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy zostanie ogłoszone do 15 września 2020 roku, a podmiotami nabywającymi akcje w wezwaniu będą EFF B.V. oraz Terra Recycling.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)