"W ramach wezwania zawarto w dniu 14 września 2020 r. transakcje, których przedmiotem było 1 241 650 akcji spółki Primetech S.A." - czytamy w komunikacie.

Famur nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie, w dniu rozliczenia, tj. 17 września 2020 r., podano także

W lipcu br. Famur ogłosił wezwanie na 4 178 208 akcji Primetech, stanowiących 26,77% w liczbie głosów i kapitale zakładowym, po 1,45 zł za akcję.

Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)