"Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż 135 046 564 zł. W celu sfinansowania nabycia akcji własnych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 135 046 564 zł poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 135 046 564 zł pochodzącej z kapitału zapasowego spółki w części, która została utworzona z zysku, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy" - czytamy w projekcie uchwały.

Cena nabycia akcji nie może być niższa niż 0,7 zł oraz wyższa niż 2,88 zł, podano również.

"Nabyte akcje własne będą umorzone albo, jeżeli będzie to uzasadnione interesem spółki, rozdysponowane przez spółkę, za zgodą rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia spółki, w inny dopuszczalny prawem sposób" - czytamy dalej.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2019 r. wyniosły 1 068 mln zł.

(ISBnews)