Zysk operacyjny wyniósł 95,54 mln zł wobec 85,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 206,88 mln zł w r. obr. 2019/2020 wobec 8 793,33 mln zł rok wcześniej.

"Grupa AB zanotowała w czwartym kwartale roku finansowego 2019/2020 (okres kwiecień-czerwiec 2020 roku) blisko 2,5 mld zł przychodów (+20% r/r). Dzięki najwyższej efektywności w branży wynik operacyjny i EBITDA również wzrosły w dwucyfrowym tempie, a zysk netto zwiększył się o blisko 30% r/r. W całym roku finansowym 2019/2020 (okres lipiec 2019 - czerwiec 2020) Grupa AB także wypracowała kilkunastoprocentowe wzrosty wyniku operacyjnego, EBIT czy netto przy przychodach, które pierwszy raz w historii przekroczyły próg 10 mld zł"- czytamy w komunikacie.

"To efekt naszego długoterminowego myślenia o rozwoju biznesu i umacniania kompleksowych przewag konkurencyjnych, w tym wielowymiarowej dywersyfikacji i wsłuchiwania się w potrzeby klientów. W związku z niedoinwestowaniem sfery IT w Polsce i regionie wobec Europy Zachodniej czy USA, pandemia - przynajmniej do tej pory - wspiera popyt. Warto podkreślić, że branża IT obok sektora medycznego i spożywczego jest branżą o znaczeniu strategicznym. My i nasz łańcuch wartości musimy być w takim wymagającym czasie w najwyższym stopniu sprawni, efektywni i gwarantować niezakłócone dostawy sprzętu do pracy i nauki. Cieszymy się, że wspieramy naszych klientów -
resellerów, a finalnie polskie przedsiębiorstwa, osoby indywidualne i instytucje państwowe" - powiedział prezes Andrzej Przybyło, cytowany w komunikacie.

Przy relatywnie stabilnym zadłużeniu finansowym (238,6 mln zł) Grupa AB posiadała na koniec czerwca 282,6 mln zł gotówki, co oznacza, że wartość długu netto była ujemna (minus 44 mln zł), a w rezultacie również ujemną wartość przyjął wskaźnik dług netto do EBITDA. W naturalny sposób wskaźniki płynności znajdują się na wysokim poziomie, zaznaczono.

"Jesteśmy znani z konserwatywnego podejścia do biznesu i finansów, więc tym bardziej obecnie pragniemy pokazać, jak niezwykle stabilnym podmiotem jest Grupa AB. Mamy świadomość czynników ryzyka, jakie związane są z pandemią, a które mogą istotnie wpływać na warunki naszego funkcjonowania w przyszłości. Niejednokrotnie pokazaliśmy już jednak, że umiemy dopasować się do sytuacji, realizując najlepsze praktyki wypracowane przez 30 lat doświadczenia w branży, z bezpieczeństwem wpisanym w strategię rozwoju grupy" - dodał członek zarządu AB ds. finansowych Grzegorz Ochędzan.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r. obr. 2019/2020 r. wyniósł 35,69 mln zł wobec 35,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2018/2019 (lipiec 2018 - czerwiec 2019) miała 8,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)