Zysk operacyjny wyniósł 9,64 mln zł wobec 4,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,06 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 35,79 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 8,18 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 0,65 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 82,39 mln zł w porównaniu z 71,47 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2020 roku spółka zanotowała kolejną dynamiczną zwyżkę wyników finansowych. Tempo zmian podstawowych pozycji sprawozdania z dochodów było następujące: przychody ze sprzedaży wzrosły o 15% r/r, do czego tradycyjnie przyczynił się głównie segment usług centrów danych (+30% r/r) oraz utrzymujące się od początku 2016 r. na zbliżonym poziomie przychody z segmentu usług telekomunikacyjnych (+1,5% r/r); koszty świadczenia usług wzrosły o 18% r/r, co w 2/3 spowodowane było wzrostem rynkowych cen energii elektrycznej nabywanej przez spółkę w celu świadczenia usług gwarantowanego zasilania w ramach segmentu usług centrów danych; zysk ze sprzedaży wzrósł o 13% r/r, a rentowność sprzedaży obniżyła się o 1 p.p. i wyniosła 60,4%; koszty działalności operacyjnej - w zakresie uwzględnianym przy wyliczaniu zysku EBITDA - pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim roku. Zysk EBITDA wyniósł w I poł. 34,6 mln zł (+23% r/r). Tradycyjnie już niemal 100% całkowitych przychodów spółki stanowiły przychody o charakterze powtarzalnym, abonamentowym" - czytamy w traporcie.

ATM świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)