Akcjonariusze ATM 10 sierpnia br. zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW.

ATM świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)