Zysk operacyjny wyniósł 3,12 mln zł wobec 6,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,11 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 61,48 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 7,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 85,8 mln zł w porównaniu z 116,55 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ATM Grupa S.A. za pierwsze półrocze 2020 rok wyniosły 85 800 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku stanowi spadek o 26,4%, tj. o 30 750 tys. zł. Grupa kapitałowa ATM Grupa działa w ramach sześciu segmentów: produkcja telewizyjna i filmowa, zarządzanie aktywami trwałymi, nadawanie, działalność deweloperska, produkcja gier komputerowych oraz działalność pozostała. W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży zmniejszyły się we wszystkich segmentach operacyjnych. W analizowanym okresie grupa odnotowała także niższy zysk netto niż w pierwszym półroczu 2019 roku" - czytamy w raporcie.

"Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna. W pierwszym półroczu 2020 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wyniosły w tym segmencie 59 683 tys. zł, co stanowi 69,6% przychodów ze sprzedaży ogółem. Na tę pozycję składają się przychody zafakturowane (52 693 tys. zł) oraz przychody szacowane (7 074 tys. zł). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, przychody tego segmentu pochodzące od kontrahentów zewnętrznych zanotowały spadek o 21,3%, tj. o 16 118 tys. zł. Wynika to przede wszystkim z zawieszenia realizacji zdjęć w niemal wszystkich produkcjach spółki i Grupy ATM w dniu 13 marca 2020 roku. Zawieszenie realizacji zdjęć związane było z wydaniem przez Ministra Zdrowia rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus COVID-19). 25 maja 2020 roku po prawie 2,5 miesięcznej przerwie w realizacji produkcji telewizyjnych Grupa ATM podjęła decyzję o wznowieniu zdjęć przy zastosowaniu wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 3,96 mln zł wobec 13,11 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)