"Liczba aktywnych kart sportowych w grupie kapitałowej spółki na koniec III kwartału 2020 wyniosła 1 056,3 tys. szt., w tym 766,3 tys. szt. w Polsce oraz 290,1 tys. szt. na rynkach zagranicznych. Na koniec III kwartału 2019 r. liczba kart sportowych wynosiła 1 336,1 tys. szt., w tym 1 046,5 tys. szt. w Polsce oraz 289,6 tys. szt. na rynkach zagranicznych" - czytamy w komunikacie.

Spółka dodała także, że na 1 października 2020 r. liczba aktywnych kart sportowych w grupie kapitałowej wyniosła 1 109,2 tys. szt., w tym 807,8 tys. szt. w Polsce oraz 301,3 tys. szt. na rynkach zagranicznych.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,22 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)