"W przypadku ich akceptacji, banki zobowiązały się do przesłania oficjalnej zgody na zaproponowane warunki, które będą podstawą do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do dnia 30 listopada 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Zmiany wprowadzone do umowy standstill dotyczą również:

- ustaleniu, że Alior Bank S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego będą naliczać odsetki zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym w umowach kredytowych. Odsetki umowne naliczone za okres od dnia 31 października 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. zostaną spłacone do dnia 30 listopada 2020 r.

- wydłużeniu terminu spłaty pozostałych do spłaty odsetek na rzecz Alior Bank S.A. do dnia 30 listopada 2020 r.

- złożeniu przez ING Bank Śląski S.A. oświadczenia o zaspokojeniu w pełni przez emitenta wierzytelności wynikających z kredytów udzielonych na podstawie umowy wieloproduktowej oraz złożeniu oświadczenia o braku posiadania w stosunku do Emitenta jakichkolwiek wierzytelności związanych z ww. kredytami.

Na początku października br. Nadzorca sądowy Nextbike Polska w restrukturyzacji Krzysztof Gołąb złożył w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, plan restrukturyzacyjny spółki wraz ze spisem wierzytelności, w tym wierzytelności spornych.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (ok. 80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.

(ISBnews)