Zysk operacyjny wyniósł 4,29 mln zł wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,89 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 11,92 mln zł rok wcześniej.

"Spółka wypracowała 12,89 mln zł przychodów ze sprzedaży w III kw. 2020 r., czyli o 0,97 mln zł (o 8,2 %) więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Sprzedaż modułów detekcyjnych wyniosła 12,34 mln zł, zaś materiałów półprzewodnikowych 0,54 mln zł. Największy wzrost spółka odnotowała w segmencie wojskowym (wzrost o 35,5% r/r), transportowym (wzrost o 33,9 % r/r) oraz nauka i medycyna (wzrost o 27,6 % r/r)" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 12,03 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 9,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 39,19 mln zł w porównaniu z 31,82 mln zł rok wcześniej.

"Zysk ze sprzedaży do końca III kwartału 2020 r. wyniósł 24,8 mln zł (wzrost o ponad 24,8% r/r), natomiast zysk na działalności operacyjnej wyniósł 13,7 mln zł i był wyższy r/r o 31,9%. EBITDA ukształtowała się na poziomie 18,3 mln zł (wzrost o ponad 35,9 % r/r). Zysk netto po trzech kwartałach 2020 r. wyniósł 12,03 mln zł, tj. o 2,2 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Rentowność netto wyniosła 30,7% w porównaniu do poziomu 30,8% odnotowanego po III kwartałach 2019 r. Istotny wpływ na poziom zysku netto w III kwartale 2020 r. miały różnice kursowe, w tym wycena wartości kredytów walutowych zaciągniętych na realizację inwestycji" - czytamy dalej.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,89 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)