"Skonsolidowane dane wstępne wynoszą:

• Przychody ogółem: 1 338,9 mln zł,

• EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 4,8 mln zł,

• EBITDA skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia oraz zdarzenia jednorazowe): 10,9 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Porównywalne dane skonsolidowane za III kwartał 2019 r. wynoszą:

• Przychody ogółem: 1 261,4 mln zł,

• EBITDA: 34,4 mln zł,

• EBITDA skorygowana: 18,3 mln zł, podano również.

Niższe r/r wyniki spowodowane są przede wszystkim spadkiem popytu rynkowego na biopaliwo B100, wymagającym otoczeniem zewnętrznym w biznesie oleju napędowego oraz niższą sprzedażą produktów asfaltowych w związku z ograniczaniem projektów budowy niekluczowych dróg. Grupa poniosła także wyższe koszty związane z rozwojem biznesów, głównie sieci AVIA oraz fotowoltaiki, podkreślono.

"W III kwartale br. odczuliśmy skutki zwiększonej podaży kluczowych produktów, co przy ograniczonym popycie wpłynęło na zmniejszenie marż. Negatywne efekty z tego tytułu obserwowaliśmy w biznesie paliw płynnych, produktów asfaltowych, energii elektrycznej i olejów silnikowych. Dodatkowo, ze względu na sytuację polityczną, musieliśmy wstrzymać dostawy amerykańskiej ropy naftowej na Białoruś" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Marek Moroz, cytowany w komunikacie.

"Mimo niższych wyników jesteśmy zadowoleni z III kwartału, a cały 2020 rok będzie dla nas rekordowy. Prowadzimy biznes w trudnych warunkach, ale dzięki sprawności i determinacji naszego zespołu - nie tylko osiągamy dobre wyniki, ale także kontynuujemy działania rozwojowe, m.in. w zakresie sieci stacji Avia oraz fotowoltaiki" - dodał prezes Adam Sikorski.

Główne korekty do wyniku EBITDA w III kwartale 2020 r.:

1. Korekta negatywnego wpływu wyceny zapasów obowiązkowych - wynikającego z różnicy pomiędzy cenami spot (wycena fizycznego towaru) a cenami terminowymi (wycena instrumentów zabezpieczających ten towar) oleju napędowego na ostatni dzień III kwartału 2020 r. (wpływ czysto księgowy na wynik, niepieniężny) oraz uzasadnione przesunięcia: +5 mln zł

2. Korekty kosztów poniesionych na wynajęcie przestrzeni magazynowej w kawernie do wykorzystywanej do obrotu gazem ziemnym: +1 mln zł, wskazano także.

Raport okresowy za III kwartał 2020 r. spółka opublikuje 17 listopada 2020 r.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)