"Wstępne wyniki finansowe ZUE za III kwartały 2020 r. (w nawiasie podano dane za III kwartały 2019 r.): :

- przychody ze sprzedaży: 573,3 mln zł (707,4 mln zł),

- zysk brutto na sprzedaży: 20,3 mln zł (19,8 mln zł),

- zysk na działalności operacyjnej: 5,1 mln zł (6,3 mln zł),

- zysk netto: 3,4 mln zł (3,7 mln zł) .

Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej ZUE za III kwartały 2020:

- przychody ze sprzedaży: 610,8 mln zł (748,3 mln zł) ,

- zysk brutto na sprzedaży: 22,9 mln zł (23,2 mln zł),

- zysk na działalności operacyjnej: 5,1 mln zł (7,2 mln zł) ,

- zysk netto: 2,9 mln zł (4 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,6 mld zł, podano także.

"Dodatkowo oferty złożone przez Spółkę zostały wybrane jako najkorzystniejsze w dwóch postępowaniach przetargowych na rynku miejskim o łącznej wartości ok. 190 mln zł" - czytamy dalej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)