Zysk operacyjny wyniósł 1,22 mln zł wobec 6,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,91 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 49,45 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 4,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 145,92 mln zł w porównaniu z 159,42 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 3,23 mln zł wobec 17,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 231,98 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)