Zysk operacyjny wyniósł 9,62 mln zł wobec 4,61 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 13,09 mln zł wobec 7,55 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 117,8 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 105,29 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w III kwartale 2020 r. 117 800 tys. zł i były o 12 514 tys. zł, tj. o 11,9% wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r. Wzrost sprzedaży poza grupę r/r w III kwartale 2020 r. odnotowały m.in. spółki: Introl Energomontaż Sp. z o.o. (o 11 400 tys. zł), I4Tech Sp. z o.o. (o 6 420 tys. zł) oraz IB Systems Sp. z o.o. (o 3 367 tys. zł). Spadek sprzedaży poza grupę r/r w III kwartale 2020 r. zanotowały m.in. spółki: RAControls Sp. z o.o. (o 3 130 tys. zł), Limatherm S.A. (o 2 454 tys. zł) oraz INTROL Pro-ZAP Sp. z o.o. (o 1 569 tys. zł). [...] Zysk netto Grupy Introl w III kwartale 2020 r. ukształtował się na poziomie 8 455 tys. zł, co oznacza jego wzrost o 103,9% r/r" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 14,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 319,2 mln zł w porównaniu z 304,99 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 4,61 mln zł wobec 10,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)