Zysk operacyjny wyniósł 138,64 mln zł wobec 95,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 491,78 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2 241,23 mln zł rok wcześniej.

"W 3 kwartale 2020 roku Grupa odnotowała 11,2-proc. wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Wzrost przychodów skonsolidowanych za okres 9 miesięcy 2020 wyniósł 1,1%. Na dynamikę sprzedaży miała wpływ rozprzestrzeniająca się na całym świecie pandemia wywołana wirusem SARS-COV-2. W efekcie wiele rządów, w tym Polski, wprowadziło ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej" - czytamy w raporcie.

Dynamika sprzedaży poza granicami Polski, rozumiana jako sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne oraz sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars) do kontrahentów zagranicznych wyniosła 11% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W okresie 9 miesięcy 2020 w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku dynamika przychodów ze sprzedaży eksportowej spółek zagranicznych wyniosła 11,8%, podano również.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 222,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 181,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 563,02 mln zł w porównaniu z 6 490,83 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk netto za okres 9 miesięcy 2020 roku wynosi 222 397 tys. zł i jest wyższy o 41 137 tys. zł od zysku za 9 miesięcy 2019 roku. Głównym czynnikiem wpływającym na poziom wyniku Grupy w pierwszych 3 kwartałach 2020 roku były decyzje podjęte przez zarząd polegające na ograniczeniu kosztów operacyjnych poprzez m.in. wstrzymanie realizacji projektów, ograniczenie działalności marketingowej, redukcji etatów i czasu pracy, co za tym idzie wynagrodzeń pracowników. W efekcie tych decyzji rentowność Grupy poprawiła się" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 146,39 mln zł wobec 147,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 8,76 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)