Zysk operacyjny wyniósł 30,03 mln zł wobec 4,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,01 mln zł w I kw. r. obr. 2020/2021 wobec 19,26 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w III kwartale 2020 r. [ I kw. r. obr. 2020/2021] wyniosły ok. 17,7 mln zł wobec ok. 17,4 mln zł w 2019 r. Natomiast skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie wyniosły ok. 27 mln zł wobec ok. 1,6 mln zł w III kwartale roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Skarbiec TFI na koniec września 2020 roku zarządzało łącznie aktywami o wartości ponad 5 mld zł. Wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI przekraczała 3,8 mld zł, w tym aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI wynosiły ok. 1,8 mld zł, a aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych - ponad 2 mld zł. Według stanu na dzień 30.09.2020 r. Skarbiec TFI zarządzało 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 6 funduszami dedykowanymi.

"Zarówno miniony kwartał, jak i ostatnie kilkanaście miesięcy było dla Grupy Skarbiec okresem pełnym zmian i wyzwań, zarówno rynkowych, jak i regulacyjnych. Niezmiernie istotny wpływ na prowadzenie działalności inwestycyjnej miał rozwój światowej pandemii koronawirusa, która to przyczyniła się do niespotykanej dotąd niepewności w stosunkach gospodarczych i społecznych. Należy podkreślić, że w tym trudnym dla gospodarki okresie Skarbiec TFI dostarcza swoim klientom najwyższej jakości produkty, a nasz zespół zarządzających wypracowuje wysokie stopy zwrotu" - powiedziała prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Anna Milewska, cytowana w komunikacie.

Jednym z dynamicznie rozwijających się obszarów w Skarbiec TFI jest także usługa asset management. Na koniec września 2020 r. w puli środków zarządzanych w ramach asset management znajdowało się ok. 1,3 mld zł (wzrost o niemal 800 mln zł w porównaniu z końcem września 2019 r.).

"Stale rozwijamy nasze portfolio, nie zapominamy o obszarach intensyfikujących sprzedaż, rozszerzamy kanały współpracy z agencjami i multiagencjami będącymi bardzo blisko klientów korporacyjnych, których chcemy w sposób ciągły pozyskiwać. Inwestujemy w potencjał Grupy pracując nad szeregiem nowych rozwiązań, zarówno w obszarze produktowym, jak i w sferze kontaktu z klientem. W tej chwili prowadzimy kilka projektów, które mają zarówno zwiększyć komfort pracy zarządzających, dostarczyć im nowych rozwiązań podnoszących efektywność decyzji inwestycyjnych, a także przyczynić się do wzrostu dostępności naszych usług dla klientów" - dodała Milewska.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. r. obr. 2020/2021 r. wyniosła 9,15 mln zł wobec 0,65 mln zł straty rok wcześniej.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)