Zysk operacyjny wyniósł 5,81 mln zł wobec 3,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 37,45 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 27,1 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 14,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 7,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 105,13 mln zł w porównaniu z 73,23 mln zł rok wcześniej.

"W trzech pierwszych kwartałach 2020 r. grupa kapitałowa Selvita S.A. osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 105 126 tys. zł, co oznacza wzrost o 44% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy to przychody wyniosły 73 233 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia dotacji) wyniosły w omawianym okresie 101 376 tys. zł, co oznacza wzrost o 50% (o 33 690 tys. zł) w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., w którym przychody netto ze sprzedaży wyniosły 67 686 tys. zł. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 r. przychody z tytułu dotacji zmniejszyły się o 1 556 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego z 4 931 tys. zł do 3 375 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Spółka podała, że segment usługowy w trzech pierwszych kwartałach 2020 r., ponownie jak w okresach ubiegłych, osiągnął dobrą rentowność przy jednoczesnej rekordowej dynamice wzrostu. Przychody z usług na rzecz klientów zewnętrznych wzrosły o 45% i wyniosły 84 880 tys. zł, w porównaniu do 58 478 tys. zł za analogiczny okres 2019 r. W tym samym okresie segment usługowy osiągnął zysk operacyjny na poziomie 12 788 tys. zł, co oznacza 69-proc. wzrost w porównywaniu z zyskiem operacyjnym za porównywalny okres 2019 r., który wyniósł 7 554 tys. zł oraz rentowność na poziomie wyniku operacyjnego (liczoną jako wynik operacyjny segmentu do jego przychodów ogółem) na poziomie 14% w trzech pierwszych kwartałach 2020 r. (2019 r.: 12%).

Z kolei segment bioinformatyczny osiągnął w trzech pierwszych kwartałach 2020 r. przychody od klientów zewnętrznych na poziomie 12 602 tys. zł, co oznacza wzrost o 54% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego, które wyniosły 7 442 tys. zł.

"Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że segment ten osiągnął w omawianym okresie 2020 r. zysk operacyjny w wysokości 2 984 tys. zł, co oznacza prawie 4-krotny wzrost w stosunku do porównywalnego okresu 2019 r., kiedy to zysk operacyjny wyniósł 771 tys. zł. Wskaźnik EBITDA wyniósł 25% i wzrósł istotnie o 12 pkt proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego" - czytamy dalej.

"Grupa kapitałowa Selvita S.A. wygenerowała w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. zysk na poziomie całej działalności (zysk netto), który wyniósł 14 501 tys. zł i wzrósł o 82% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. Na uwagę zasługuje znacząco wyższa dynamika wzrostu wyniku netto aniżeli dynamika wzrostu przychodów. Wskaźnik EBITDA w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku wyniósł 24% i wzrósł o 1 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego" - czytamy także.

Selvita podała, że wartość zakontraktowanego portfela zamówień na rok 2020, wynikających z podpisanych na dzień 10 listopada 2020 r. kontraktów handlowych oraz umów o dotacje (backlog), wynosi 134,71 mln zł i jest wyższy od backlogu opublikowanego w październiku ubiegłego roku na rok 2019 o 38%.

"Największą dynamikę obserwujemy w poziomie backlogu segmentu bioinformatycznego, który jest wyższy aż o 78%" - czytamy w raporcie.

"Sytuacja finansowa Grupy na moment sporządzenia raportu jest bardzo dobra. Na dzień 30 września 2020 r. wartość środków pieniężnych grupy wynosiła 97 407 tys. zł, zaś na 12 listopada 2020 roku wartość środków pieniężnych grupy Kkpitałowej Selvita S.A. wynosiła 99 353 tys. zł. Grupa na bieżąco realizuje swoje zobowiązania i utrzymuje bezpieczny poziom środków" - zaznaczono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 3,91 mln zł wobec 0,25 mln zł straty rok wcześniej.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)