Zysk operacyjny wyniósł 22,27 mln zł wobec 56,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Zyski z inwestycji sięgnęły 23,14 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 57,74 mln zł zysku rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 27,74 mln zł zysku netto w porównaniu z 60,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy zyskach z inwestycji w wysokości 42,12 mln zł w porównaniu z 85,61 mln zł rok wcześniej.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.

(ISBnews)