Zysk operacyjny wyniósł 52,47 mln zł wobec 58,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,26 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 34,73 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 149,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 97,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 136,43 mln zł w porównaniu z 102,2 mln zł rok wcześniej.

"Całkowita powierzchnia wynajęta na dzień 30 września 2020 roku wyniosła 766 270 m2 i zwiększyła się o 61 746 m2 w stosunku do całkowitej powierzchni wynajętej na dzień 31 grudnia 2019 roku, natomiast w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku powierzchnia ta wzrosła o 117 996 m2" - czytamy w raporcie.

Wartość aktywów netto (NAV) na dzień 30 września 2020 roku wyniosła 1 080,34 mln zł i odnotowała wzrost w porównaniu do wartości z 31 grudnia 2019 roku o 15,11%, podano także.


W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 12,68 mln zł wobec 8,26 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)