"Grupa PKP Cargo w październiku 2020 roku przewiozła na krajowym rynku łącznie 8 mln ton towarów (-10,2% r/r), a praca przewozowa grupy wyniosła 2,1 mld tkm (-8,2% r/r). Co istotne tendencja spadkowa rok do roku nie objęła segmentu strategicznego w strategii grupy PKP Cargo. Mowa o przewozach intermodalnych, które nie tylko w październiku wzrosły r/r aż o 10,6%, ale także stanowią już prawie 20% udziału w pracy przewozowej grupy" - czytamy w komunikacie.

"Nasza spółka, podobnie jak inni przewoźnicy masowi, odczuwa i jeszcze długo będzie odczuwać skutki spadku zapotrzebowania na węgiel. Mix energetyczny w naszym kraju zmierza ku dalszemu ograniczaniu produkcji energii z węgla kamiennego, a zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii. Ten proces przebiega nawet znacznie szybciej niż wynikało to z prognoz rynkowych jeszcze kilka lat temu. Dlatego tym intensywniej musimy zabiegać o zwiększanie przewozów innych ładunków, głównie intermodalnych. Cieszy to, że na tym polu mamy coraz większe sukcesy, gdyż nasza oferta jest coraz lepsza dla klientów" - dodał prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

Według spółki, w październiku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostawał nadal w trendzie spadkowym r/r, a dynamika spadku ukształtowała się na poziomie -3,2% r/r (wobec -0,8% r/r we wrześniu, -3,5% r/r w sierpniu, -10,8 % r/r w lipcu, czy -8,4% r/r w czerwcu 2020 roku). Wolumen przewozu w wartościach bezwzględnych wyniósł w październiku br. 20,4 mln ton, tj. był o 0,7 mln ton mniejszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, równocześnie piąty raz z rzędu zwiększył się względem poprzedniego miesiąca (+5,8% m/m).

Wykonana w październiku przez wszystkie firmy praca przewozowa zmniejszyła się r/r do poziomu 4,8 mld tkm (-2,6% r/r). Równocześnie szósty już miesiąc z rzędu odnotowano wzrost pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca (+3,7% m/m). W sumie w okresie styczeń-październik br. przetransportowano 178,8 mln ton towarów (-9,3% r/r). Natomiast wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 41,8 mld tkm (-9,4% r/r).

"Choć w wartościach bezwzględnych wolumen przewozu w październiku był najwyższy od początku 2020 roku zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i w zakresie zrealizowanej przez kolej pracy przewozowej, to w stosunku do wyników wrześniowych widać wyhamowanie procesu odbudowy rynku" - czytamy w komunikacie.

Wpływ na tę tendencję miała epidemia COVID-19 oraz założenia polityki klimatycznej (ograniczające rynkowy popyt na przewozy w najważniejszych grupach towarów masowych). Po wrześniu, który przyniósł wyraźną poprawę tempa odbicia w przemyśle (wolumen produkcji przemysłowej w Polsce zwiększył się o 5,7% r/r), w październiku produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 1% r/r oraz o 3,2% m/m (tu głównie za sprawą korzystnej różnicy dni roboczych). Natomiast dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku zanotowała spadek o 5,9% r/r.

W ujęciu masy towarowej przewozy Grupy PKP Cargo zwiększyły się miesiąc do miesiąca o 5,6 proc. Dużą dynamikę wzrostu względem poprzedniego miesiąca można także zauważyć w pracy przewozowej Grupy (+5,9% m/m). W październiku Grupa PKP Cargo odnotowała zwiększone m/m przewozy m.in.: węgla kamiennego (+6,7%), rudy i pirytów (+37,5%), innych artykułów chemicznych (+19,9%), drewna i wyrobów (+27,5%), kamienia, żwiru i wapna (+1,8%) oraz nawozów sztucznych (+13,4%).

Grupa PKP Cargo w sumie w ciągu dziesięciu miesięcy 2020 roku przewiozła na krajowym rynku 69,2 mln ton towarów (-17,2% r/r), a praca przewozowa wykonana w tym czasie wyniosła 17,5 mld tkm (-16,7% r/r).

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)