"Zgodnie z przyjętą strategią działania, sukcesywnie powiększamy portfel zamówień z segmentu miejskiego. Cieszę się, że Tramwaje Szczecińskie po raz kolejny zaufały nam powierzając realizację tak strategicznego z punktu widzenia komunikacji w mieście projektu. W tej chwili realizujemy w Szczecinie przebudowę torowisk na ul. Wyszyńskiego przed mostem Długim, zaś niedawno zakończyła się wykonana przez ZUE przebudowa torowisk na pl. Szarych Szeregów i ul. Piłsudskiego. Wcześniej ZUE zbudowało od podstaw torowisko wzdłuż al. Piastów oraz zmodernizowało zajezdnię Pogodno. Portfel zamówień Grupy ZUE po podpisaniu umowy opiewa obecnie na ok. 1,6 mld zł" - powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

Przedmiotem przetargu jest modernizacja trasy tramwajowej od pętli Niebuszewo do pl. Żołnierza Polskiego w ciągu Asnyka, Kołłątaja i al. Wyzwolenia oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, Matejki, Piłsudskiego do pl. Rodła. Cały remontowany odcinek to ok. 8 km toru pojedynczego.

W przypadku tego projektu modernizacja torowiska oznacza w praktyce zbudowane go od podstaw. W trakcie modernizacji zmianie ulegnie geometria torów, a także układ pętli w okolicach Dworca Niebuszewo. Dobudowane zostaną także dodatkowe dwukierunkowe relacje skrętne na pl. Żołnierza Polskiego oraz na pl. Rodła, gdzie dodatkowo wydzielony zostanie prawoskręt dla tramwajów skręcających z al. Wyzwolenia w ul. Piłsudskiego. Ponadto na odcinku od Hotelu Dana do Dworca Niebuszewo zostaną zbudowane od nowa jezdnie i chodniki, łącznie z kompletną infrastrukturą rowerową. Powstaną nowe przystanki (np. na wysokości Hanza Tower), a część dotychczasowych zostanie przeniesiona w nowe miejsca, podano także.

Ze względu na rozmiar i strategiczne znaczenie tej inwestycji dla miasta, została ona podzielona na etapy tak, aby umożliwić płynną komunikację w centrum Szczecina w okresie jej trwania. Obecnie trwają ustalenia dotyczące etapowania i czasowej organizacji ruchu. Ukończenie całego projektu zaplanowane jest na koniec 2022 r., zakończono w informacji.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)